login hasło
SMG/KRC Millward Brown
Aby zgłosić swoją kandydaturę na statnowisko Tajemniczego Klienta wystarczy wypełnić poniższy formularz. Zawarte w nim informacje dotyczące Państawa doświadczenia zawodowego, wykształcenia, wieku, sytuacji rodzinnej oraz zdjęcie pozwolą na przyporządkowanie Państwa osoby do odpowiedniej grupy audytorów. Kontakt z kandydatami następuje drogą telefoniczną. Kwestionaiursz z błędnym adresem email, lub brakiem zdjęcia jest automatycznie odrzucany. Dane osobowe w przypadku kanydatów sa przechowywane przez okres czterech miesiecy od wypełnienia po czym w razie braku kontaktu z naszej strony są automatycznie usuwane z naszej bazy. SMG/KRC zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami na audytorów.

- wszystkie pola są obowiązkowe
Prosze wpisać:
Imie:
Nazwisko:
Zdjęcie:
(2 MB max)
Płeć:
Kobieta Mężczyzna
Data urodzenia:
(RRRR-MM-DD)
PESEL:
Prosimy o zwrócenie uwagi przy wpisywaniu daty. Date należy wpisać w poprawnym formacie (RRRR-MM-DD) w przeciwnym razie formularz będzie odrzucony.

Adres zamieszkania

- pole oznaczone * jest nieobowiązkowe
Prosze wpisać:
Kod pocztowy:
Województwo:
Powiat:
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania*:

Dane kontaktowe

* - dane obowiązkowe
Prosze wpisać:

* - należy odpowiedzieć na wszystkie dostępne pytania

Wykształcenie:

niepełne podstawowe
podstawowe
zasadnicze zawodowe
niepełne średnie
ukończone średnie zawodowe
ukończone średnie ogólnokształcące
pomaturalne
niepełne wyższe
wyższe
nie wiem  /  trudno powiedzieć

Jaka jest Pana/i sytuacja zawodowa:

mam stałą pracę pracuję w systemie jednozmianowym
mam stałą pracę pracuję w systemie wielozmianowym
pracuję dorywczo
prowadzę działalność gospodarczą
jestem bezrobotny
uczę się, studiuję dziennie
uczę się, studiuję zaocznie
jestem emerytem/renicistą
inna?
jaka?

Czy jest Pan/i obecnie zarejestrowany/a w urzędzie pracy:

tak
nie

Obecna sytuacja zawodowa:

Nazwa firmy:
Branża:
Okres zatrudnienia:
Stanowisko
nigdy nie pracowałem/am

Ostatnia sytuacja zawodowa:

Nazwa firmy:
Branża:
Okres zatrudnienia:
Stanowisko
wcześniej nie pracowałem/am

Przedostatnia sytuacja zawodowa

Nazwa firmy:
Branża:
Okres zatrudnienia:
Stanowisko:
wcześniej nie pracowałem/am

Czy posiada Pan/i prawo jazdy kat. B:

tak
nie

Czy posiada Pan/i samochód osobowy do własnego użytku:

tak
nie

Proszę podać markę i model posiadanego samochodu:

Proszę podać wiek samochodu (w latach):

Ile lat doświadczenia ma Pan/i jako kierowca:

Czy kiedykolwiek pracował/a Pan/i przy badaniach MYSTERY SHOPPER (Tajemniczy Klient):

tak
nie

Jeżeli tak, to przy ilu:

poniżej 5
5 - 10
10 - 20
powyżej 20

Jakiej tematyki dotyczyły te audyty (prosze wpisać branże):

Z jakimi firmami współpracował/a Pan/i jako tajemniczy klient:

Czy kiedykolwiek pracował/a Pan/i jako ankieter przy badaniach marketingowych:

tak
nie

Z jakimi firmami badawczymi współpracował/a Pan/i:

W jakiej odległości od miejscowości zamieszkania może podjąć się Pan/i realizacji badań Tajemniczy Klient:

do 10 km
do 20 km
do 50 km
do 100 km
do 250 km
powyżej 250 km
jest to dla mnie bez znaczenia

Jak często może Pan/i realizować projekty MS:

od czasu do czasu, sporadycznie, bardzo rzadko
tylko w weekendy
kilka razy w miesiącu (w dni powszednie)
kilka razy w tygodniu (w dni powszednie)
jestem w pełni dyspozycyjny(a), jest to dla mnie bez znaczenia

Ile dni w miesiącu może Pan/i przeznaczyć na realizację badań "Tajemniczy klient":

1
2 - 5
6 - 10
więcej niż 10
jestem w pełni dyspozycyjny/a, jest to dla mnie bez znaczenia

W jakich godzinach może Pan/i realizować projekty MS:

8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 16
16 - 18

Jak określa Pan/i swoją znajomość obsługi komputera:

słaba
dobra
bardzo dobra

Jak często ma Pan/i dostęp do internetu:

mam nieograniczony dostęp do Internetu (stały)
codziennie lub prawie codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
nie mam dostepu do Internetu

W jakim stopniu zna Pan/i każdy z wymienionych programów:

MS Word
MS Excel
MS Power Point
Internet Explorer
System operacyjny Windows

Jakie są Pana/i zainteresowania:

Czy posiada Pan/i dyktafon cyfrowy do własnej dyspozycji:

tak
nie
Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę firmie EMBIS s.c. oraz Millward Brown SMG/KRC na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu niezbędnych do realizacji potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997.
(Embis s.c. Marcin Siekiera, Barbara Niedobecka-Siekiera – partner Millward Brown SMG/KRC w zakresie realizacji terenowej badań Tajemniczy Klient)

W celu zapewnienia wykonywania przeze mnie w sposób rzetelny zadań na stanowisku, na które aplikuję zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami upoważniam firmę Millward Brown SMG/KRC do sprawdzenia czy moje dane osobowe znajdują się w rejestrze nierzetelnych ankieterów prowadzonym przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szarotki 11
nie wszystkie pola sa wypelnione

Millward Brown | (22) 54 52 000 Branickiego 17 | 02-797 Warszawa | www.millwardbrown.com